Wij nemen de privacy van onze websitebezoekers serieus. Je persoonlijke gegevens zullen wij dan ook nooit aan derden doorgeven of verkopen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Onze gegevens:
Edwin & Jouke Friesen
Woonplaats: Liessel (Gemeente Deurne)
Website: www.leutenlekker.nl
Contact: contactformulier

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze diensten, producten en website verstrek jij allerlei gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder zie je gegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van welke diensten en welke functies je op deze website gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leutenlekker.nl, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Je gegevens worden verzameld en bewaard voor de volgende mogelijke doeleinden:

 • Sturen van tips en nieuws.
 • Afhandelen van een betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Verbeteren van de website, door analyse en volgen van surfgedrag, waarmee mijn diensten en producten afstemmen op jouw voorkeuren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Edwin & Jouke nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat wij daar tussen zitten.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mail nieuwsbrief, zullen je gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Edwin & Jouke blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken, met wie elk een verwerkersovereenkomst is afgesloten (indien beschikbaar):

 • Google Analytics – Bezoekersstatistieken

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website Leut en Lekker gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies
Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Analytische en Tracking cookies
Wij gebruiken cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Meer informatie over cookies en de gebruikte derde partijen is beschreven in het cookiebeleid.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Edwin & Jouke. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@leutenlekker.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. Wij willen je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligd hebben

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde (https) verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leutenlekker.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 maart 2021 en kan op ieder moment gewijzigd worden.